6 Results
Sort Results By:
1. ISBN 4883231216 Zoom

MinamatabyoÌ" kanja to tomoni : Hiyoshi fumiko tatakai no kiroku

Tsutomu Matsumoto; Yoshio Kamimura; Takanori Nakahara
2. ISBN 4762022632 Zoom

Shin shokuhin eiseigaku : shokuhin no anzensei

Tsutomu Yoshida; Hajimu Ishiwata; Takahiro Nishimune; Hisashi Matsumoto
3. ISBN 3908161851 Zoom

Japanese Modern Art. Painting from 1910 to 1970

Tadayasu Sakai, Tsutomu Mizusawa, Shinzin Ozaki, Toru Matsumoto Schaarschmidt-Richter Irmtraud
4. ISBN 3540618724 Zoom

Advances in Cryptology - ASIACRYPT '96: International Conference on the Theory and Applications of Crypotology and Information Security, Kyongju, ... (Lecture Notes in Computer Science)

Tsutomu MatsumotoKwangjo Kim
5. ISBN 3540573321 Zoom

Advances in Cryptology - ASIACRYPT '91: International Conference on the Theory and Application of Cryptology, Fujiyoshida, Japan, November 11-14, 1991. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science)

Tsutomu MatsumotoHideki ImaiRonald L. Rivest
6. ISBN 0387573321 Zoom

Advances in Cryptology-asiacrypt '91: International Conference on the Theory and Application of Cryptology Fujiyoshida, Japan, November 11-14, 1991 (Lecture Notes in Computer Science)

Hideki ImaiRonald L. Rivest